Visie

Visie

Samen werken aan een veerkrachtige voedselvoorziening

Natvise werkt toe naar een samenleving die duurzaam is op elk gebied: ecologisch, economisch en sociaal. Hiervoor is het noodzakelijk een veerkrachtige voedselvoorziening te vormen, middels holistisch denken en doen, waar iedereen betaalbaar, gezond, lekker en leuk voedsel uit kan halen.

Uitgangspunten

  • Leren van het verleden, maar gericht op de toekomst.
  • Omarmen van techniek, open-source en zonder geëxternaliseerde effecten.
  • Leren van elkaar: een open uitwisseling van kennis en ervaring
  • Multifunctionaliteit: gebruik alles op zo veel mogelijk manieren
  • Upcycle: hergebruik en voeg waarde toe aan wat al bestaat
  • Aandacht voor beleving, inspiratie en (samen)zijn.
  • Verantwoordelijkheid en respect voor onszelf, voor elkaar en voor de natuur