Voedselbos Mijn Stadstuin

Voedselbos Mijn Stadstuin

0.6 hectare op een stadslandbouwplot in Amsterdam

Dit voedselbos is een inspiratie, demonstratie en experimentatieplek, en onderdeel van de stadslandbouwhub Mijn Stadstuin aan de westrand van Amsterdam.

Een lokaal en globaal voorbeeld

Begin 2016 is dit project voortgekomen uit een samenwerking tussen Mijn Stadstuin en stichting Both ENDS. Mijn Stadstuin had nog een kavel beschikbaar voor een inspiratieplek, terwijl Both ENDS op zoek was naar een demonstratieplek om Nederlandse stakeholders te laten zien hoe zij voedselbossen met hun programma Rich Forests in de tropen realiseren. Het voedselbos is daarmee een voorbeeld voor de lokale en globale transitie in voedselproductie.

Gefaseerd ontwerp en aanleg

De eerste fase van het bos is ontworpen door Marie-José van der Werff en voedselbospionier Wouter van Eck, en aangelegd begin 2016. Toen zijn onder meer de terpen, de vijver, de hagen, de wijkers en een deel van de kruin- en tussenlaag aangeplant. Natvise nam in 2017 het beheer en het vervolgontwerp op zich. We hebben een detailkaart gemaakt, aanvullende beplanting ontworpen, een padensysteem gerealiseerd en een vrijwilligersgroep opgezet die enthousiast helpt met het onderhoud en de aanplant .

Het eerste boomplantfestival van Nederland

In november 2018 werd Voedselbos Mijn Stadstuin het podium van het eerste festival in Nederland speciaal gericht op het planten van bomen: Tree Fest. Naast het ontwerpen van een aanvullend beplantingsplan, heeft Natvise samen met The Pollinators en vele vrijwilligers de aanplant van bijna 1000 bomen en struiken gecoördineerd, en twee rondleidingen gegeven. Dat alles onder het genot van dichters, sprekers, bands en workshops. Deze drukbezochte dag was een enorm succes, en terecht: ieder boom erbij verdient immers een feestje.